Стъкларска къща ФЛИНТ град Велико Търново. Фирмата се занимава с рязане на плоско и орнаментно стъкло, всички дебелини и цветове ... повече >>>
Lohmann
Информация относно стъклото:
обща информация;
история на стъклото;
употреба ... повече >>>
Стъкларска къща ФЛИНТ
град Велико Търново
ул. "Магистрална" № 9
офис и цех тел.: 062 60 32 36
GSM: 0878 60 32 36
Връзка с нас може да осъществите и от тук >>>

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чрез осъществяване на достъп до сайта www.rada-shoes.com в световната мрежа Вие изразявате съгласието си със следните условия. Ако не сте съгласни с тези условия, нямате право да ползвате този сайт.

Собственост над съдържанието

www.flint-vt.com е собственост на ЕТ Флинт, град Велико Търново. Авторските и сродните им права в тази интернет страница принадлежат на ЕТ Флинт, град Велико Търново и се защитават от Закона за авторските и сродните им права. Каквито и да било права, които не са били изрично предоставени, са запазени.

Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространяването или запаметяването на част или на цялото съдържание в каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение от ЕТ Флинт, град Велико Търново е забранено с изключение на случаите, когато изрично не е упоменато друго.

Ограничения на отговорността

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. ЕТ Флинт, нито нейни агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение за възможността такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас. Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от ЕТ Флинт, град Велико Търново. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. ЕТ Флинт, град Велико Търново няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, ЕТ Флинт, град Велико Търново специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:

    • Нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни; са неправилни, непълни или подвеждащи;
    • Не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
    • Не осигуряват необходимата сигурност; съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип;
    • Или са опозоряващи или оклеветяващи.

Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че ЕТ Флинт одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, Вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на ЕТ Флинт. Ако имате забележки относно нашите връзки към други сайтове, моля свържете се с нас като отидете на нашата страница за контакти.

Промяна на Условията

ЕТ Флинт, град Велико Търново може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване и Вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Споровете, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.